VSAK ZAHTEVEN PROBLEM IMA PREPROSTO REŠITEV!

Obračun

Št. rešitev: 5

Nastavi padajoče
na stran

Lista  Tabelarično 

 1. Bilanca po stroškovnih nosilcih Bilanca po stroškovnih nosilcih - postavke bilance v stolpce izpisa

  Bilanca po stroškovnih nosilcih - postavke bilance v stolpce izpisa

  Izpis omogoča prikaz bilance po stroškovnih nosilcih, v stolpcih izpisa pa so prikazane bilančne postavke.

  Število bilančnih postavk je trenutno zaradi izgleda nastavljeno na 15, po potrebi se jih lahko tudi razširi.

  Več...
  100,00 €

 2. Odprte postavke - sumarno po dokumentih - sortiranje po datumu zapadlosti

  Odprte postavke - sumarno po dokumentih - sortiranje po datumu zapadlosti

  Kopija izpisa 32T, kateremu je dodano število dni od datuma zapadlosti dokumenta do danes.

  Več...
  20,00 €

 3. Avtomatično pošiljanje terjatev SID banki

  Avtomatično izpolnjevanje obrazca terjatev za SID banko

  Avtomatično izpolnjevanje obrazca za ON-LINE prijavo potencialnih škod SID banki.

  Postopek uporabe

  Obrazec naredimo v šifrantu subjektov s pomočjo gumba čarovniki.

  V zaslonski maski se izbira:
  - poslovne dogodke, za katere se želi poročilo (v nasprotnem primeru se izberejo vsi dogodki),
  - konto na katerem se gledajo terjatve (privzet je 1200),
  - datumska omejitve za valuto računa (privzeto je 60 dni) ,
  - izbere se prostor na disku, kamor se poročilo posname.

  Po kliku na gumb Izvozi sistem pregleda vse odprte terjatve za subjekte, ki imajo označeno da so zavarovani (tip subjekta v šifrantu subjektov mora biti nastavljen na Z). V kolikor ustrezajo zgornjim kriterijem modul podatke izvozi v obrazec (excel datoteko), ki ga shranimo in pošljemo na določeno kontaktno osebo na SID banki.

  Postopek deluje v skladu z navodili SID banke, kar pomeni da se izvažajo vse odprte postavke posameznega subjekta, če je samo ena postavka starejša od 60 dni.

  Več...
  150,00 €

 4. Izvoz odprtih postavk v excel

  Izvoz odprtih postavk v excel

  Izpis omogoča strukturiran izvoz odprtih postavk v excel

  Več...
  30,00 €

 5. Obračun izdanih računov detajlno + opomba Obračun izdanih računov detajlno + opomba

  Obračun izdanih računov detajlno + opomba

  Pri obračunu izdanih računov se izpisujejo storitve/detajli na izpisku. Tako takoj vidimo, kaj je izpisani deležnik naročil.

  Primer

  Pri subjektu Kupec d.o.o. nas zanima, kakšne storitve je koristil. Storitve so nanizane že na obračunu izdanih računov, tako da nam ni potrebno še posebej odpirati naročila.

  Več...
  50,00 €

Št. rešitev: 5

Nastavi padajoče
na stran

Lista  Tabelarično