VSAK ZAHTEVEN PROBLEM IMA PREPROSTO REŠITEV!

Naročila

Št. rešitev: 7

Nastavi padajoče
na stran

Lista  Tabelarično 

 1. Prikaz zaloge pri izbiri identov Prikaz zaloge pri izbiri identov

  Prikaz zaloge pri izbiri identov

  Postopek omogoča dodajanje zaloge po skladiščih v padajoči meni pri izbiri identov na vseh vrstah blagovnih dokumntov izdaj in prevzemov.

  Primer:
  Ko želimo prodati določen artikel, nas zanima kakšno je stanje na zalogi, saj se glede na stanje lahko odločimo ali bomo izdali artikel A ali artikel B. Postopek nam že pri izbiri artiklov omogoča točno to brez dodatnih klikanj po programu.

  Več...
  40,00 €

 2. Uporabnik in čas zapisa/spremembe

  Uporabnik in čas zapisa/spremembe

  Postopek omogoča prikaz
  - kdo in kdaj se je določen dokument kreiral
  - kdo in kdaj je dokument zadnji spreminjal
  - prikažejo se podatki ločeno za glavo dokumenta in za pozicije dokumenta

  Več...
  100,00 €

 3. Izpis/vpis spremnic Pošte Slovenije Izpis/vpis spremnic Pošte Slovenije

  Izpis/vpis spremnic Pošte Slovenije

  Rešitev vam omogoča izpis podatkov z dobavnice na samolepilne spremnice Pošte Slovenije. Pri izpisu dobavnice se ustvarijo trije dodatni listi. Vsak list predstavlja identične izpisane podatke za spremnico. Razlika je le v poziciji spremnice na listu (na enem A4 listu so tri spremnice). Rešitev se prilagodi potrebam uporabnika.

  Primer uporabe

  - Pred izpisom dobavnice se izberejo storitve Pošte Slovenije.  Izbrane storitve in naslovnik se iz Pantheona prenesejo na dokument. Prvi list predstavlja dobavnico, naslednji trije pa izpisane podatke za spremnico - odvisno od pozicije samolepilne spremnice na listu. Skladiščnik natisne dobavnico, nato pa natisne še posamezeno spremnico.

  Več...
  150,00 €

 4. Prikaz zaloge identa na formi naročil dobaviteljev in kupcev Prikaz zaloge identa na formi naročil dobaviteljev in kupcev

  Prikaz zaloge identa na formi naročil dobaviteljev in kupcev

  Postopek doda na formo naročil kupcev in dobaviteljev dodaten stolpec, v katerem je zapisana zaloga artikla glede na izbrano skladišče v glavi dokumenta.

  Zelo koristno pri sestavljanju ponudbe.

  Več...
  80,00 €

 5. Iskalnik identov - dodatni stolpci Iskalnik identov - dodatni stolpci

  Iskalnik identov - dodatni stolpci

  Postopek omogoča prikaz dodatnih stolpcev v iskalniku identov. Postopek iskanja identov se lahko zažene iz forme naročil in računov, kot dodatek pa lahko prikažemo kakršnokoli informacijo, ki je zapisana v pantheon-u (oz. izven njega).

  Več...
  80,00 €

 6. Onemogoči spremembo cene ob spremembi datuma naročila Onemogoči spremembo cene ob spremembi datuma naročila

  Onemogoči spremembo cene ob spremembi datuma naročila

  V primeru da spremenimo datum naročila, nam pantheon predlaga ali želimo na novo preračunati cene (ker lahko obstajajo pogodbeni ceniki vezani na datum) in privzeto ponudi možnost Da. V določenih primerih (oz. v večini primerov) je ta funkcionalnost odvečna, saj nam program "povozi" že vpisane cene, ki smo jih npr. stranki že ponudili in nočemo da se saj v času veljavnosti ponudbe spreminjajo (vemo pa da zaposleni kliknejo na prvo ponujeno opcijo, se pravi kliknejo na Da)
  Rešitev onemogoči prikaz obvestila in posledično se vpisane cene ne spremenijo.

  Primer uporabe

  Določeni stranki spreminjamo datum naročila. Ker so cene iz naročila še vedno aktualne ne želimo, da se spreminjajo. Ob spremembi cene ostanejo enake kot pred spremembo, opcija o spremembi cen ni ponujena uporabniku.

  Več...
  30,00 €

 7. Sumarni prikaz merskih enot Sumarni prikaz merskih enot

  Sumarni prikaz merskih enot

  Rešitev omogoča sumarni prikaz volumna in teže vseh identov/artiklov na naročilu kupcev, dobaviteljem in internih izdajnicah. V primeru da določen artikel nima vnešene teže oz. dimenzije se kot opozorilo v seštevku prikaže rezultat -1.

  Na vašo željo se lahko vnese tudi v druga delovna okna.

  Primer uporabe

  Pri izdelavi predračuna se izpiše volumen ter teža vseh artiklov in na podlagi tega podatka se lahko naroči prevoz pri določenem prevozniku.

   

  Več...
  60,00 €

Št. rešitev: 7

Nastavi padajoče
na stran

Lista  Tabelarično