VSAK ZAHTEVEN PROBLEM IMA PREPROSTO REŠITEV!

Subjekti

Št. rešitev: 8

Nastavi padajoče
na stran

Lista  Tabelarično 

 1. Slovenska baza vseh poštnih številk, ulic in hišnih številk Slovenska baza vseh poštnih številk, ulic in hišnih številk

  Slovenska baza vseh poštnih številk, ulic in hišnih številk

  Rešitev vam pri vpisovanju v šifrant subjektov omogoča izbor iz prednaloženega šifranta vseh slovenskih poštnih številk, naslovov in hišnih številk.

  Namestitev je brezplačna, osveževanje baze je vključeno v zakupu vzdrževanja.

  Primer uporabe

  - Podjetje trži svoje produkte preko telefona. Ob telefonskem razgovoru s potencialnimi strankami si zabeleži njihove podatke z namenom izdelave ponudbe. Z bazo podatkov v šifrantu subjektov so napake pri vnosu naslovov izključene.

  Več...
  800,00 €

 2. Hitro dodajanje kontaktnih oseb na računih Hitro dodajanje kontaktnih oseb na računih

  Hitro dodajanje kontaktnih oseb na računih

  Postopek omogoča dodajanje kontaktnih oseb v šifrant poslovnih partnerjev direktno iz dokumenta izdaje.

  Primer uporabe:
  ko stranki izdamo blago vpišemo na dokument osebo, ki je blago prevzela (podatek se shrani v šifrant, tako da nam tega naslednjič ni potrebno)

  Več...
  50,00 €

 3. Neknjiženi računi v finančnih podatkih subjekta Neknjiženi računi v finančnih podatkih subjekta

  Neknjiženi računi v finančnih podatkih subjekta

  Le malo katero podjetje knjiži sproti, tako da so podatki prikazani v finančnih podatkih kupca pogosto zastareli in netočni.

  Rešitev vam omogoča prikaz višine neknjiženih računov za posameznega poslovnega partnerja (dobavitelji in kupci), kar omogoča  vpogled v dejansko finančno stanje kupca.

  Več...
  80,00 €

 4. Poljubna polja - prenos polja v osnovno masko

  Poljubna polja - prenos polja v osnovno masko

  Primer prikaza, kako lahko poljubno polje prenesemo v osnovno masko. Namenjeno predvsem za polja, ki se jih pogosto uporablja

  Več...
  40,00 €

 5. Izpis poštnih nalepk

  Izpis poštnih nalepk

  Postopek omogoča izdelavo izpisa naslovov prejemnikov, kar se lahko uporabi za tiskanje poštnih nalepk.

  Več...
  50,00 €

 6. Avtomatično pošiljanje terjatev SID banki

  Avtomatično izpolnjevanje obrazca terjatev za SID banko

  Avtomatično izpolnjevanje obrazca za ON-LINE prijavo potencialnih škod SID banki.

  Postopek uporabe

  Obrazec naredimo v šifrantu subjektov s pomočjo gumba čarovniki.

  V zaslonski maski se izbira:
  - poslovne dogodke, za katere se želi poročilo (v nasprotnem primeru se izberejo vsi dogodki),
  - konto na katerem se gledajo terjatve (privzet je 1200),
  - datumska omejitve za valuto računa (privzeto je 60 dni) ,
  - izbere se prostor na disku, kamor se poročilo posname.

  Po kliku na gumb Izvozi sistem pregleda vse odprte terjatve za subjekte, ki imajo označeno da so zavarovani (tip subjekta v šifrantu subjektov mora biti nastavljen na Z). V kolikor ustrezajo zgornjim kriterijem modul podatke izvozi v obrazec (excel datoteko), ki ga shranimo in pošljemo na določeno kontaktno osebo na SID banki.

  Postopek deluje v skladu z navodili SID banke, kar pomeni da se izvažajo vse odprte postavke posameznega subjekta, če je samo ena postavka starejša od 60 dni.

  Več...
  150,00 €

 7. Izpis pogodbenih cenikov

  Izpis pogodbenih cenikov

  Rešitev izpiše pogodbene cenike vseh subjektov z vsemi vsebovanimi identi.

  Primer uporabe

  Videti želimo pogodbene cenike vseh partnerjev za vse idente, ne le pogodbene cenike določenega identa ali določenega partnerja.

  Več...
  50,00 €

 8. Prenos ponudbe v pogodbeni cenik

  Prenos ponudbe v pogodbeni cenik

  Rešitev prenese pogoje poslovanja iz delovnega okna 010 - Izdan predračun kupcu ali 020 - naročila dobavitelju v pogodbeni cenik.

  Primer uporabe

  Potencijalna stranka sprejme našo ponudbo za dolgoročno sodelovanje. Ker smo pogoje poslovanja že vnesli v predračun kupcu, jih sedaj lahko z enim klikom prenesemo v pogodbeni cenik.

  Več...
  70,00 €

Št. rešitev: 8

Nastavi padajoče
na stran

Lista  Tabelarično